Trợ giúp

Tôi đã đăng ký thành viên, nhưng chưa nhận được Email xác nhận của chodongho.com.vn?
Trả lời
Nếu bạn gặp phải trường hợp trên, do các nguyên nhân sau:
  1. Bạn nhập không đúng email khi đăng ký thành viên.
  2. Nếu bạn đã sử dụng email Yahoo, Gmail, ... Xin vui lòng kiểm tra Bulk hay Spam Mail
Nếu sau 48h kể từ khi gửi Đăng ký thành viên. Bạn chưa kích hoạt tài khoản thông qua Email xác nhận của chodongho.com.vn gửi đến. Hãy chọn Xác nhận đăng ký mới nhập địa chỉ Email đã khai báo khi đăng ký thành viên. Hoặc liên hệ với chúng tôi!

Tôi đã quên mật khẩu không thể login vào chodongho.com.vn?
Trả lời
Mời bạn Click vào Quên mật khẩu, bạn hãy điền địa chỉ Email đã đăng ký vào box Email, sau đó mở Mail xác nhận của chodongho.com.vn gửi đến, để Tạo mật khẩu mới

Tôi muốn sửa đổi thông tin Thành viên của mình, phải làm thế nào?
Trả lời
Sau khi đăng ký thành công làm thành viên chodongho.com.vn. Muốn sửa đổi thông tin thành viên, bạn vào Trang cá nhân, tại đó có chức năng cho phép thay đổi thông tin thành viên